miercuri, 31 iulie 2013

Erich Von Daniken - Carele zeilor

Erich Von Daniken-carele Zeilor by encris2003

marți, 30 iulie 2013

duminică, 28 iulie 2013

Pauza de muzica - Schubert - Death and the Maiden

Franz Schubert - String Quartet No.14 in D minor, D.810 ("Death and the Maiden")

Asculta mai multe audio clasica

duminică, 21 iulie 2013

vineri, 19 iulie 2013

Leonardo da Vinci - AforismePrintre marile lucruri aflătoare printre noi, Nimicul este cel mai mare. Acesta domneşte în timp şi îşi trimite braţele în trecut şi în viitor şi cu ele distruge tot ceea ce a fost şi tot ceea ce va veni, atât în natură, cât şi în lumea animală, şi nu posedă nimic din indivizibilul prezent.

Priveşte lumina şi gândeşte-te la frumseţea ei. Ceea ce vezi nu a fost mai înainte, iar ceea ce a fost nu mai este. Cine este cel care reface acest lucru din nou dacă cel ce face moare continuu?

Experimentul nu este greşit niciodată. Doar judecata celui care face experimentul greşeşte, pentru că vede rezultate care nu vor apărea niciodată.

Simplitatea este sofisticarea extremă.

Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine.

Orgoliosul trebuie suspectat că nu posedă destulă ştiinţă. Adevărata ştiinţă îl face pe om modest. Spicele goale îşi îndreaptă capetele spre cer trufaşe, în timp ce spicele pline se apleacă spre pământ, muma lor. Orgoliul şi ignoranţa dau naştere urii, invidiei, răutăţii, aşa cum înţelegerea şi cunoaşterea dau naştere iubirii şi creaţiei. Cu cât cunoşti mai bine, cu atât iubeşti mai mult.

Fierul rugineşte prin nefolosire; apa îşi pierde puritatea prin stagnare... tot aşa inacţiunea vlăguieşte agerimea minţii.

Va veni ziua când se va judeca uciderea oricărui animal la fel ca uciderea unui om.

Adevărul a fost singura odraslă a Timpului.

Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă.

Luminile care pun în evidenţă corpurile opace sunt de patru feluri. Acestea sunt: lumina difuză, cum este cea atmosferică... Şi cea directă, cum este aceea a Soarelui... A treia este lumina reflectată; şi mai este o a patra, cum este cea care trece prin corpurile translucide, cum ar fi pânza de in, hârtia şi cele asemenea lor.

Cine gândeşte puţin, se înşeală mult.

Nu toate abisurile sunt la fel de adânci; unele nu au decât adâncimea necesară pentru a te înghiţi dacă aluneci în ele.

Cine nu pedepseşte nedreptatea, porunceşte ca ea să fie făcută.

Preţuieşte în viaţă lucrurile mici, căci o lumânare va reuşi ceea ce soarele nu va putea niciodată: să lumineze în intuneric.

Nu ştiu ce fel de fire am eu,  nasc duşmănii spontane.

Pământul este un astru asemănător Lunii... el nu este situat în mijlocul cercului pe care îl descrie Soarele, nici în mijlocul lumii. Cuiva care s-ar afla în Lună, Pământul nostru i-ar apărea că îndeplineşte acelaşi rol ca şi Luna pentru noi.

Singur fiind, îţi aparţii în întregime; cu un tovarăş nu-ţi vei aparţine decât pe jumătate; dar dacă îţi este un prieten adevărat, el este un alt tu însuţi.

Nu poţi avea o putere mai mare sau mai mică decât aceea pe care o ai asupra ta însuţi.

Detaliile formează perfecţiunea, însă perfecţiunea nu este un detaliu.

Judecata unui duşman este adeseori mai justă şi mai folositoare decât aceea a unui prieten. La oameni, ura e aproape întotdeauna mai profundă decât iubirea. Privirea celui care urăşte este mai pătrunzătoare decât privirile celui ce iubeşte. Un adevărat prieten este unul şi acelaşi lucru cu tine însuţi. Dar duşmanul tău nu-ţi este asemenea ţie. Şi asta face puterea lui. Ura luminează multe lucruri, care iubirii îi răman necunoscute. Cu cât un om este mai mare, cu atât şi dragostea lui este mai mare.

Pasiunea intelectuală este superioară senzualităţii.

Fă cum îţi place, pentru că fiecare lucru îşi are moartea sa.

Sufletul doreşte conlocuirea cu trupul pentru că, fără membrele acestuia, n-ar putea nici acţiona, nici simţi.


joi, 18 iulie 2013

Therapy? - Diane

Initiere. "Et in Arcadia ego."

duminică, 14 iulie 2013

Pauza de muzica - Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan - Human spirit

Asculta mai multe audio rock
Dolores O'Riordan - Ordinary day

Asculta mai multe audio rock
Dolores O'Riordan - When we were young

Asculta mai multe audio rock
Dolores O'Riordan - The Journey

Asculta mai multe audio rock
Dolores O'Riordan - Black widow

Asculta mai multe audio rock
Dolores O'Riordan - Switch Off The Moment

Asculta mai multe audio rock
Dolores O'Riordan - October

Asculta mai multe audio rock

joi, 11 iulie 2013

Francis Bacon (22 January 1561 – 9 April 1626) - AforismePentru ca lumina să strălucească atât de intens, întunericul trebuie să fie prezent.

Atât putem, cât ştim.

Răzbunându-te, te faci egalul adversarului; iertându-l, te arăţi superior lui.

Cât despre comportament, oamenii îl iau unii de la alţii, aşa cum se molipsesc de o boală.

Veridicitatea este fiica timpului, nu a autorităţii.

Cititul îl face pe om deplin, vorbirea îl face prompt, iar scrisul îl face exact.

Îndoiala: şcoala adevărului.

De ce şi-ar iubi omul lanţurile, chiar de-ar fi făcute din aur?

Un om care se poartă politicos şi binevoitor cu străinii arată că este un cetăţean al planetei.

Dorinţa nemăsurată de putere i-a făcut şi pe îngeri să se prăbuşească. Oamenii nu au cum să scape.

Cunoaşterea este prin ea însăşi putere.

Curţile de justiţie seamănă în general cu un tufiş; când oile caută adăpost acolo, împotriva vremii rele, e sigur că vor pierde o parte din lâna lor.

Stăpânim natura prin a ne supune ei.

Cel ce se străduie să se răzbune îşi păstrează rănile deschise.

Nu citi numai pentru a contrazice sau a combate, nici pentru a găsi motive să critici şi să vorbeşti de rău, ci pentru a cântări şi a analiza.

Gluma e o trăsură bună pentru adevăr.

Unele cărţi sunt gustate, altele înghiţite, dar prea puţine sunt mestecate şi digerate.

A alege momentul înseamnă a câştiga timp.

Adevărata măreţie este să ai întrunite în tine slăbiciunile omului şi seninătatea unui zeu.

Un chip frumos este o recomandare tăcută.

Să nu se încreadă omul prea mult în victoria sa asupra naturii sale; pentru că natura poate sta înmormântată mult timp şi totuşi să reînvie, când se iveşte prilejul sau ispita.

Speranţa este un prânz bun, dar o cină rea.

Omul înţelept îşi va procura singur mai multe prilejuri decât găseşte.

Scara ce urcă la o funcţie prea înaltă e întotdeauna murdară.

Monumentele minţii supravieţuiesc celor ale puterii.

Orice filozofie morală nu este altceva decât o slujitoare a religiei.

Natura este un labirint, în care însăşi graba cu care te mişti te va face să te rătăceşti.

Lectura dă omului plenitudine, vorbirea, siguranţă şi scrisul, precizie.

Dacă un om iartă uşor şi trece cu vederea ofensele, aceasta arată că sufletul său se înalţă deasupra injuriilor, aşa că nu poate fi atins.

Cei care n-au nici o virtute invidiază tocmai virtutea altora.

Tăcerea este virtutea nebunilor.

Desigur, soţia şi copiii sunt un fel de disciplinare a umanităţii.

Cere sfat din partea ambelor vremuri: a celor vechi, pentru ce-i mai bun, a celor mai din urmă, pentru ce-i mai potrivit.

S-a spus întotdeauna că poezia are în ea ceva divin, pentru că înalţă şi înnobilează mintea prin supunerea aparenţei lucrurilor dorinţelor minţii.

Calea succesului seamănă cu Calea Lactee de pe cer, care este o îngrămădire de numeroase stele mici, nevăzute fiecare în parte, dar luminoase toate laolaltă. Tot aşa există numeroase calităţi mărunte şi abia perceptibile, sau mai curând daruri şi deprinderi, care aduc izbândă oamenilor.

Dacă omul va începe cu certitudinile, va sfârşi prin a se îndoi; iar dacă va începe cu îndoielile, va sfârşi prin a avea certitudini.

Oamenii care au funcţii înalte sunt de trei ori servitori: servitori ai guvernului sau ai statului, servitori ai reputaţiei lor şi servitori ai problemelor lor.

Faima este asemenea unui râu care susţine lucruri uşoare şi umflate, dar îneacă lucruri grele şi solide.

Dacă un om are privirea pătrunzătoare şi atentă, va vedea norocul, deoarece cu toate că este orb, totuşi nu este invizibil.


Copiii la naştere sun imperfecţi, la fel şi orice inovaţie, care e rodul timpului. Cu siguranţă că orice metodă medicală e o inovaţie şi cel care nu foloseşte noi remedii trebuie să se aştepte la noi boli, pentru că timpul e cel mai mare inovator.

duminică, 7 iulie 2013