luni, 29 august 2011

8 artefacte inexplicabile

8 artefacte inexplicabile

duminică, 28 august 2011

Pauză de muzică - Scorpions

Scorpions - Holliday

Asculta mai multe audio diverse


SCORPIONS-SEND ME AN ANGEL

Asculta mai multe audio diverse


SCORPIONS - Still loving you.

Asculta mai multe audio diverse


Scorpions - Wind Of Change

Asculta mai multe audio diverse


SCORPIONS - Always somewhere

Asculta mai multe audio rock


Scorpions - Born to touch your feeling

Asculta mai multe audio diverse


Scorpions - Rock you like a hurricane

Asculta mai multe audio diverse

sâmbătă, 27 august 2011

Donatien Alphonse François de Sade - Aforisme
Creaturi mizerabile, aruncate pentru un moment pe suprafaţa acestei mici grămezi de noroi, cine a decretat că jumătate din turmă, poate oprima cealaltă jumătate? Tu, omenire, ai dreptul să spui ce e bine şi ce e rău?

Ideea de Dumnezeu este singurul rău pe care nu îl pot ierta omenirii.

Religiile sunt leagănele despotismelor.

Fericirea nu stă nici în viciu şi nici în virtute, ci în modul în care le apreciem pe acestea şi în opţiunea care o facem ca urmare a individualităţii noastre.

Când iubeşti cu adevărat, fie că ai auzit, fie că ai văzut vreun lucru neplăcut la iubita ta, nu trebuie să-ţi crezi ochilor şi urechilor, trebuie să nu-ţi asculţi decât inima.

Trupul tău este biserica în care Natura cere să fie venerată.

Ordinea socială cu preţul libertăţii nu este o afacere bună.

Anumite suflete par dure fiindcă sunt capabile de sentimente puternice care au uneori o durată extrem de mare, dar aparenta lor nepăsare şi cruzime sunt doar căi, cunoscute numai de ei, pentru a simţi mai puternic decât ceilalţi.

Pentru a şti ce e virtutea, trebuie întâi să cunoaştem viciul.

Dacă judecăm din cele explicate de teologi, ajungem la concluzia că Dumnezeu a creat omul doar pentru a umple Iadul.

Orice este dincolo de limitele minţii umane este fie iluzie, fie inutilitate; şi din moment ce zeul vostru trebuie să fie una dintre cele două, în primul caz ar trebui să fiu nebun să cred în el, iar în al doilea prost.

Răul este o entitate morală şi nu una creată, o entitate eternă şi nepieritoare, care a existat înaintea lumii şi a constituit fiinţa monstruoasă, execrabilă, care a fost în stare să creeze o lume atât de hidoasă. Şi va exista şi după creaturile care populează acum această lume.

Dintre toate ştiinţele pe care le băgăm în capul copilului când ne ostenim cu educaţia lui, tainele creştinismului, de care nu ne îndoim că reprezintă una dintre cele mai desăvârşite părţi ale educaţiei, nu sunt totuşi, cele care pot fi înghiţite cu cea mai mare uşurinţă de un spirit tânăr. De pildă, ca să-l îndupleci să creadă pe un tânăr de paisprezece sau de cincisprezece ani că Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul nu sunt decât o persoană, că Fiul este consubstanţial Tatălui şi Tatăl Fiului etc, toate acestea, de care e nevoie, totuşi, spre a fi fericit în viaţă, sunt mai greu de înţeles decât algebra, iar dacă vrem ca ele să fie pricepute, suntem siliţi să ne folosim de anumite înfăţişări lumeşti, de anumite lămuriri materiale care, oricât de nelalocul lor ar fi, îl ajută pe tânăr să înţeleagă problema necunoscută.

Sexul este la fel de important ca mâncatul sau băutul şi trebuie să facem ca poftele sexuale să fie satisfăcute, cu tot atât de puţine restricţii şi fără falsă modestie, ca în cazul celorlalte pofte.

Calitatea primară şi cea mai frumoasă a Naturii este mişcarea, care o agită tot timpul, dar această mişcare este în mod simplu o consecinţă perpetuă a crimelor; ea conservă mişcarea doar prin crime.

Toate principiile morale universale sunt fantezii zadarnice.

Erori de genul celor pe care le săvârşesc nu vin dintr-o imaginaţie prea aprinsă, ci dintr-un temperament vlăguit.

M-am convins că numai prin viciu poate fi capabil omul de a trăi acest fior moral şi fizic ce este izvorul celei mai delicioase voluptăţi.

Bagă-ţi în cap odată şi pentru totdeauna, amicul meu slab şi fricos, că ceea ce proştii numesc omenie nu este decât o slăbiciune născută din frică şi egoism, care subjugă numai oamenii slabi şi care rămâne necunoscută celor cu caracterul format prin stoicism, curaj şi filozofie.

Ne cunoaştem numai când ne găsim în faţa propriilor noastre limite.

Câtă vreme însă studiul atent al naturii dovedeşte că tot ce fiinţează pe acest pământ are aceeaşi valoare în ochii ei, nu voi crede că schimbarea uneia din aceste fiinţe în altele o mie poate vreodată să-i calce legile.

Acele legi, fiind alcătuite pentru aplicare universală, sunt într-un conflict perpetuu cu interesul personal, la fel cum interesul personal este mereu în conflict cu interesul general. Bune pentru societate, legile noastre sunt foarte rele pentru indivizii din care e compusă societatea, fiindcă dacă ele chiar ajung să protejeze odată individul, în schimb îl vor stânjeni, necăji, încătuşa pentru trei sferturi din viaţa lui.

vineri, 26 august 2011

Radu Cinamar - Carti

Radu Cinamar-Viitor cu cap de mort

radu-cinamar-12-zile-o-initiere-secreta

Radu Cinamar misterul_din_egipt_primul_tunel

Radu-Cinamar-Pergamentul-Secret

joi, 25 august 2011

Civilizatia de Sub Marea Neagra

Civilizatia de Sub Marea Neagra

miercuri, 24 august 2011

Interviu cu Aryana Havah

Interviu Cu Aryana Havah

marți, 23 august 2011

Aryana Havah - Viata pe Pamant incotro?

Aryana Havah Viata Pe Pamant Incotro

Povesti nr.13 (adpatari radiofonice)

Calin Gruia - Fata padurarului

Asculta mai multe audio diverse


Calin Gruia - Legenda licuricilor

Asculta mai multe audio diverse


Calin Gruia - Nuielusa de Alun

Asculta mai multe audio diverse

luni, 22 august 2011

Aryana Havah - Inuaki, reptilianul din mine

ARYANA HAVAH-INUAKI

joi, 18 august 2011

Friedrich Nietzsche - Aforisme I
Viaţa înseamnă a transforma constant în lumină şi flacără tot ceea ce suntem şi tot ce întâlnim.


Viaţa e un izvor al bucuriei, dar pretutindeni unde vine să bea canalia, toate fântânile se otrăvesc.

Pământul are o piele; iar această piele are boli. De exemplu, una dintre aceste boli se numeşte om.

Omul e cea mai crudă făptură dintre toate dobitoacele.

Statul e unde sinuciderea pe îndelete a tuturora se numeşte viaţă.

Statul e cel mai rece din toate dihaniile reci: minte cu răceală şi iată minciuna ce se scorneşte din gura lui: Eu, statul, eu sunt norodul!

Pentru mine încă eşti un rob ce năzuieşte spre libertate: vai! sufletul unor astfel de robi ajunge să fie cuminte şi tot atât de viclean pe cât de rău.

Viaţa e tare greu de suportat: dar să n-aveţi chipul aşa de gingaş. Suntem cu toţii măgari şi măgăriţe de poveri.

Creştinismul a fost de la început, esenţial şi fundamental, lehamitea şi dezgustul vieţii faţă de viaţă, doar că ascunse, mascate, deghizate în credinţa într-o "altă" viaţă, "mai bună".

Cu cât te înalţi mai mult, cu atât pari mai mic acelora care nu pot să zboare.

Hotărârea creştină de a vedea lumea urâtă şi rea a făcut ca această lume să devină urâtă şi rea.

Creştinismul e o metafizică a călăului.

Creştinismul a fost încercarea de a "învinge" universul negându-l. Practic, un asemenea atentat nebunesc - o asemenea nebunească îngâmfare umană în raport cu universul - a dus la o sărăcire, depreciere, la o întunecare a fiinţei umane: doar categoria cea mai mediocră, categoria omului de turmă, şi-a putut găsi în asta rostul, "chemarea", ca să-i zicem aşa.

Şi ceea ce numiţi lume, trebuie să începeţi s-o creaţi: gândirea voastră, imaginaţia voastră, voinţa voastră, dragostea voastră trebuie să devină această lume.
"Pentru cei curaţi, totul este curat", aşa grăieşte norodul. Ci eu vă spun: pentru porci, totul este porc!

În fiecare om autentic e ascuns un copil... acest copil în om este creatorul nemuritor dintr-însul.

E greu să trăieşti cu oamenii laolaltă, pentru că e atât de anevoios să taci.

"Dumnezeu", "nemurirea sufletului", "pocăinţa", "dincolo" - fără excepţie, concepte cărora nu le-am dedicat niciodată atenţie sau timp; nici măcar când eram copil. Probabil n-am fost niciodată destul de copilăros pentru ele. Nu cunosc, sub nici o formă, ateismul ca un rezultat; chiar mai puţin, ca un eveniment: este un aspect de la sine înţeles pentru mine, din instinct. Sunt prea înclinat spre a cerceta şi a pune la îndoială, prea exuberant pentru a suporta vreun răspuns grosier. Dumnezeu este un răspuns grosier, o nedelicateţe împotriva noastră, a gânditorilor - în fond doar o interdicţie grosieră pentru noi: "Să nu gândeşti!".

Ceea ce gloata s-a învăţat să creadă, negândind, cum s-ar putea distruge cu gândire?

Pentru animal, omul este animalul smintit...

Iubesc pe cel care trăieşte doar pentru a şti şi care vrea să ştie .

Valoarea vieţii nu poate fi estimată de cineva în viaţă, un astfel de om fiind el însuşi în cauză, obiect al disputei şi nu judecător.

Pentru mine nimic nu e mai de preţ şi mai rar ca cinstea.

Omul e o sârmă întinsă între animal şi Supraom, o coardă peste un abis.

Tot ce noi definim astăzi imoral, undeva şi cândva a fost considerat moral. Ce ne poate servi drept garanţie că lucrurile nu-şi vor schimba din nou numele?

Ne-am croit o lume în care putem trăi - admiţând existenţa corpurilor, a liniilor, suprafeţelor, cauzelor şi efectelor, a mişcării şi repaosului, a formei şi conţinutului; fără aceste profesiuni de credinţă, nimeni n-ar suporta să trăiască! Dar nici aşa ele nu sunt cu nimic dovedite. Viaţa nu este un argument, eroarea s-ar putea afla printre condiţiile vieţii.

Nu vă propovăduiesc munca, ci lupta. Nu vă propovăduiesc pacea, ci izbânda. Fie ca munca voastră o luptă să fie, ca pacea voastră să fie o izbândă.

N-aş putea crede decât într-un Dumnezeu care ar şti să dănţuiască.

Unde încetează singurătatea, acolo începe piaţa.

Oamenilor nu le este ruşine să se gândească la lucruri murdare; dar le este ruşine la gândul că alţii le pot atribui astfel de gânduri murdare.

Iubesc pe cel al cărui suflet în cheltuirea-i de sine refuză orice plată, căci nu are să dea vreodată înapoi: acesta doar dăruieşte, fără încetare, iar pentru sine nu ţine nimic.

A-i iubi pe oameni de dragul lui Dumnezeu - iată cel mai ales şi cel mai rafinat dintre toate sentimentele pe care le-au dobândit până acum oamenii.

Printre indivizi, nebunia este o raritate: dar în grupuri, partide, popoare, epoci este o regulă.

Timpul este focul în care ne ardem existenţa.

Auzim doar întrebările la care suntem în stare să găsim un răspuns.

Pentru fiinţa cea mai puternică, răul nu vine de la cel puternic, ci de la cel slab.

Fiecare suflet este pentru alt suflet o lume ascunsă.

Orice singurătate-i un păcat. Aşa grăieşte turma.

Fii drept cu cei ce te dispretuiesc!

Creşterea înţelepciunii se poate măsura cu exactitate în baza diminuării mâniei.

Frumoasă farsă e şi vorbirea, cu ea omul dansează peste toate lucrurile.

Spiritul liber este cucernicul cunoaşterii.

Un lucru trebuie să ai: sau o inimă uşoară de la natură, sau o inimă uşurată graţie artei şi ştiinţei.

Spiritualizarea senzualităţii este numită iubire: aceasta este un mare triumf peste creştinism.

Omul este ceva ce trebuie depăşit.

Cele săvârşite întru iubire se petrec totdeauna dincolo de Bine şi de Rău.

Care este adevărul? E omul una din gafele lui Dumnezeu sau Dumnezeu e una din cele ale omului?

Animalele de jertfă vorbesc altfel decât spectatorii despre jertfă şi spiritul de jertfire, dar niciodată nu au fost lăsate să vorbească.

Creştinismul - unică şi nemuritoare veştejire a omenirii.

Sfântul plăcut lui Dumnezeu este castratul ideal... Viaţa sfârşeste acolo unde începe "împărăţia Domnului"...

Creaţia: singurul surâs al tragediei noastre.

Iubesc pe cel care e liber în inimă şi spirit.

Suntem experimente, asta şi vrem să fim!

Credinţa înseamnă să nu vrei să ştii ce este adevărat.

Toţi Zeii au murit: voim acum să vieţuiască Supraomul!

Nu prin mânie, ci cu râsul poţi ucide. Înainte, să ucidem duhul poverii!

Încetăm să ne iubim cu adevărat atunci când încetăm practica de a iubi pe alţii: motiv pentru care încetarea aceasta din urmă trebuie evitată.

"Eul" subjugă şi ucide: lucrează ca o celulă organică: jefuieşte şi violentează. Vrea să se regenereze - ca printr-o sarcină. Vrea să dea naştere zeului său şi să-şi vadă la picioarele sale întreaga omenire.

Termin aici şi îmi rostesc judecata: osândesc creştinismul, ridic împotriva bisericii creştine cea mai groaznică dintre învinuiri, pe care nicicând nu a rostit-o vreun învinuitor. E cea mai mare corupţie ce se poate imagina. A făcut din orice valoare o nevaloare, din fiecare adevăr o minciună, din fiecare integritate o josnicie sufletească.

miercuri, 17 august 2011

Top 10 Enigme Ale Istoriei

Top 10 Enigme Ale Istoriei

luni, 15 august 2011

Povesti nr.12 (adapatari radiofonice)

Basm romanesc - Piparus Patru si Florea Inflorit

Asculta mai multe audio diverse


Basm romanesc - Printesa Roua si feciorul de imparat

Asculta mai multe audio diverse


Basm romanesc - Roman Nazdravan si fratii carcotasi

Asculta mai multe audio diverse

duminică, 14 august 2011

Pauză de muzică - Dr. Alban

Dr. Alban - It's My Life

Asculta mai multe audio electronica


Dr Alban - Let the beat go on

Asculta mai multe audio diverse


Dr Alban - Look Who's Talking Now

Asculta mai multe audio dance


Dr. Alban - One Love.mp3

Asculta mai multe audio diverse


Dr Alban - Away from home

Asculta mai multe audio diverse


Dr Alban - This Time I'm Free

Asculta mai multe audio diverse

joi, 11 august 2011

marți, 9 august 2011

duminică, 7 august 2011

Pauză de muzică - Jem

Astazi postez 4 melodii de la Jem; muzica buna si in primul rand de citit cu mare atentie versurile.

vineri, 5 august 2011

Jean-Jacques Rousseau - Aforisme
Voi uitaţi  fructele sunt ale tuturor şi  pământul nu este al nimănui.


 ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare -l asculte.

Conştiinţa e vocea sufletului, patimile sunt vocea trupului.

A renunţa la libertate înseamnă a renunţa la calitatea de om.

Omul s-a născut liber, dar pretutindeni este în lanţuri.

Libertatea nu constă în faptul  oamenii pot face tot ce doresc, ci în faptul  ei nu trebuie  facă ce nu doresc.

Dacă ar exista un popor de zei, ar avea o conducere democratică. O formă de guvernământ atât dedesăvârşită nu convine oamenilor.

Când i se ia omului orice libertate a voinţei, faptele sale nu mai pot avea vreo moralitate.

Oraşele sunt abisul speciei umane.

Există două principii anterioare raţiunii: unul, care ne face să fim puternic interesaţi de bunăstarea şi conservarea noastră (iubirea de sine) şi altul care ne inspiră o repulsie naturală în faţa pieirii sau suferinţei oricărei fiinţe simţitoare şi, în primul rând, a semenilor nostri (mila).

A trăi nu înseamnă a respira, ci a acţiona.

Nu discut faptul că medicina poate fi utilă pentru unele persoane, dar spun că este fatală pentru neamul omenesc.

Pentru a căuta o fericire imaginară, ne pricinuim mii de rele adevărate.

Fericirea omului, aici pe pământ, nu-i decât o stare negativă, întrucât trebuie s-o măsurăm prin cantitatea mai mică de rele pe care le suferă.

Deplina fericire constă în a face pe alţii fericiţi.

Aş fi vrut să mă nasc într-o ţară în care nimeni nu este mai presus de lege.

Dacă raţiunea îl formează pe om, sentimentul e însă acela care îl conduce.

Tinereţea e timpul de a învăţa înţelepciunea; bătrâneţea e timpul de a o aplica.

Omul care a trăit mai mult nu e cel care a numărat cei mai mulţi ani, ci cel care a simţit mai mult viaţa.

Amară e răbdarea, dar fructele-i sunt dulci.

Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia care o capătă: răsplată sau pedeapsă.

Omul care n-ar cunoaşte durerea, nu ar cunoaşte nici înduioşarea omeniei, nici gingăşia compătimirii.

Nu-ţi depăşi niciodată drepturile şi ele vor deveni curând nelimitate.

Omul este bun de la natură.

Puţinul meu succes la femei s-a datorat totdeuna faptului că le iubeam prea mult.

Cea mai statornică fericire a mea a fost în vis; împlinirea ei a fost urmată aproape numaidecât de trezire.

Dacă există în lume un rang de natură să-i facă iluştri pe cei care-l deţin, acela este fără îndoială rangul pe care îl dau talentele şi virtutea.

Adevărata fericire nu se descrie, se simte, şi se simte cu atât mai mult cu cât poate fi mai puţindescrisă, deoarece ea nu rezultă dintr-o înşiruire de fapte, ci e o stare permanentă.

Pentru a fi ascultat, transpune-te în locul celor cărora te adresezi.