vineri, 5 august 2011

Jean-Jacques Rousseau - Aforisme
Voi uitaţi  fructele sunt ale tuturor şi  pământul nu este al nimănui.


 ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare -l asculte.

Conştiinţa e vocea sufletului, patimile sunt vocea trupului.

A renunţa la libertate înseamnă a renunţa la calitatea de om.

Omul s-a născut liber, dar pretutindeni este în lanţuri.

Libertatea nu constă în faptul  oamenii pot face tot ce doresc, ci în faptul  ei nu trebuie  facă ce nu doresc.

Dacă ar exista un popor de zei, ar avea o conducere democratică. O formă de guvernământ atât dedesăvârşită nu convine oamenilor.

Când i se ia omului orice libertate a voinţei, faptele sale nu mai pot avea vreo moralitate.

Oraşele sunt abisul speciei umane.

Există două principii anterioare raţiunii: unul, care ne face să fim puternic interesaţi de bunăstarea şi conservarea noastră (iubirea de sine) şi altul care ne inspiră o repulsie naturală în faţa pieirii sau suferinţei oricărei fiinţe simţitoare şi, în primul rând, a semenilor nostri (mila).

A trăi nu înseamnă a respira, ci a acţiona.

Nu discut faptul că medicina poate fi utilă pentru unele persoane, dar spun că este fatală pentru neamul omenesc.

Pentru a căuta o fericire imaginară, ne pricinuim mii de rele adevărate.

Fericirea omului, aici pe pământ, nu-i decât o stare negativă, întrucât trebuie s-o măsurăm prin cantitatea mai mică de rele pe care le suferă.

Deplina fericire constă în a face pe alţii fericiţi.

Aş fi vrut să mă nasc într-o ţară în care nimeni nu este mai presus de lege.

Dacă raţiunea îl formează pe om, sentimentul e însă acela care îl conduce.

Tinereţea e timpul de a învăţa înţelepciunea; bătrâneţea e timpul de a o aplica.

Omul care a trăit mai mult nu e cel care a numărat cei mai mulţi ani, ci cel care a simţit mai mult viaţa.

Amară e răbdarea, dar fructele-i sunt dulci.

Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia care o capătă: răsplată sau pedeapsă.

Omul care n-ar cunoaşte durerea, nu ar cunoaşte nici înduioşarea omeniei, nici gingăşia compătimirii.

Nu-ţi depăşi niciodată drepturile şi ele vor deveni curând nelimitate.

Omul este bun de la natură.

Puţinul meu succes la femei s-a datorat totdeuna faptului că le iubeam prea mult.

Cea mai statornică fericire a mea a fost în vis; împlinirea ei a fost urmată aproape numaidecât de trezire.

Dacă există în lume un rang de natură să-i facă iluştri pe cei care-l deţin, acela este fără îndoială rangul pe care îl dau talentele şi virtutea.

Adevărata fericire nu se descrie, se simte, şi se simte cu atât mai mult cu cât poate fi mai puţindescrisă, deoarece ea nu rezultă dintr-o înşiruire de fapte, ci e o stare permanentă.

Pentru a fi ascultat, transpune-te în locul celor cărora te adresezi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu